400 سیستم پرتابل خورشیدی 40 واتی

خورشیدی (سولار)

سمنان – عشایر استان سمنان