باعث افتخار است به اطلاع برسانیم طبق تاییدیه کارگروه ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت ها و موسسات دانش بنیان ، شرکت تابان انرژی مهر آفرین (تاما)، برای استفاده از حمایت های قانون شرکت های دانش بنیان مورد تایید قرار گرفته است. این افتخار مدیون تیم تحقیق و تولید حرفه ای شرکت تاما می باشد که با تلاش شبانه روزی خود گامی در جهت پیشرفت و ترقی میهنمان برداشته اند. طبق این تاییدیه دو مورد از محصولات تولیدی شرکت تاما جزو محصولات دانش بنیان می باشند : سیستم تعقیب کننده خورشیدی دو جهته ، موتور الکتریکی قابل استفاده در دوچرخه الکتریکی . امید است با حمایت کارگروه شرکت های دانش بنیان و تیم مجرب تاما، بتوانیم به خودکفایی در تولید ملی و افتخار جهانی دست یابیم.